PAZARLIK İHALELERİNDE; EN AZ 3 İSTEKLİNİN DAVET EDİLMESİNDEN, NE ANLAMAK GEREKİR?Kanun’un 21 inci m. e bendine göre yapılan ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kanun un 21/e bendi ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli netlikte belirlenememesi durumunda kullanılan bir ihale usulü olup, gerekli rekabet unsurlarının sağlanmasını teminen Kanun un 21/e bendinde belirtilen teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihalenin iptal edilmesi hususunun, geçerli üç teklif bulunmaması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanması gerekmektedir. (KİK’nun 28.11.2005 tarihli  2005/UY.Z-2245 sayılı kararı)Geri Dön