SERMAYE ŞİRKETİ, HAKİM ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİNİ SUNARKEN, HANGİ HUSUSA DİKKAT ETMELİDİR?İstekliler tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarsısından fazla hissesine sahip olması ve bu durumu tevsik eden belge olan ortaklık durum belgesinin sunulması gerektiği, ortaklık durum belgesinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra ve söz konusu Yönetmelik’in ekinde yer alan ilgili standart forma uygun bir şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. (KİK’nun 08.03.2017 tarihli  2017/UY.III-766 sayılı kararı)Geri Dön