İSTİSNA ALIMLARINDA (3/g) YAKLAŞIK MALİYET TUTARININ ÖNEMİİhalenin yaklaşık maliyetinin Kanunun 3/ (g) bendinde belirtilen tutarın üzerinde olduğu görüldüğünden ihalenin Kanuna tabi olmadan yapılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun  07.05.2007 tarihli 2007/UH.Z-1575 sayılı kararı)Geri Dön