İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI: KOMİSYONDAKİ MALİ VE TEKNİK ÜYELERİN ÖZELLİKLERİKesinleşen ihale komisyonu kararına göre memur Harun B…’nin mali üye sıfatıyla ihale komisyonunda görev aldığı tespit edilmiştir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde, uzman üyeler için nitelik bakımından zorunluluk hükümleri getirilmiş olup, komisyonda mali üye olarak görev alacak üyelerin nitelikleri bakımından açıkça bir mevzuat hükmüne yer verilmediği anlaşıldığından,  başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. (KİK’nun 06.03.2018 tarihli 2018/UH.II-540  sayılı kararı)Geri Dön