SOYUT GEREKÇELERLE İHALE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?İdarece iptal gerekçesinde, Teknik Şartname’deki hangi maddelerin ihalenin gerçekleşmesine engel teşkil ettiğine yönelik bir değerlendirmenin yapılmadığı, genel olarak şartnamenin eksiklik ve kusurlarından bahsedildiği, ancak söz konusu eksiklik ve kusurların neler olduğu ve bu eksiklik ve kusurların ihalenin sonuçlandırılmasını etkileyecek nitelikte olup olmadığına ilişkin somut bir durumun ortaya koyulmadığı da anlaşıldığından, söz konusu gerekçenin ihalenin iptal gerekçesi olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 05.10.2016 tarihli 2016/UH.II-2428 sayılı kararı)Geri Dön