YETERLİK BELGELERİ ARAŞTIRILMADAN, İHALEDE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?A… Limited Şirketi ile A… Prodüksiyon Limited Şirketinin sunduğu belgelerden D… Ltd. Şti. tarafından ‘Lee Fıltre ve SSP Lıghtıng’ ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen yetkili bayii belgeleri ile İ… A.Ş. tarafından ‘ZERO88 marka ışık sistemleri’ne ilişkin olarak düzenlenen yetki belgelerinde bu belgeleri düzenleyen firmaların bu ürünlerin yetkili bayii, distribütörü ya da üreticisi olduğuna dair bilginin yer almadığı, yetkili bayi olması durumunda bu belgeleri düzenleyemeyeceği, dolayısıyla bu belgeleri düzenleyen firmaların bu belgeleri düzenlemeye yetkili olup olmadığının anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bu belgeleri düzenleyen firmaların bu belgeleri düzenlemeye yetkili olup olmadıklarının sorularak bu belgelerin geçerli olup olmadığının idarece değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 24.04.2015 tarihli 2015/UM.II-1177 sayılı kararı)Geri Dön