DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRMESİ NE ŞEKİLDE YAPILMALIDIR?Mal alımı ihalelerinde teklif edilen cihazların teknik yeterliklerini değerlendirmek üzere, katalogların incelenmesi, numunelerin değerlendirilmesi ve demonstrasyon işleminin talep edilmesi gibi işlemlerin tek tek veya birlikte tercih edilebileceği, anılan işlemlerin doğruluğunun da muayene kabul aşamasında tekrar teyit edileceği anlaşılmıştır. Katalog ve demonstrasyon işlemlerinin bir arada istenildiği durumlarda yapılacak yeterlilik değerlendirmesinde öncelikli katalogların incelenmesi gerekmekte olup idare tarafından gerek görülmesi durumunda demonstrasyon işlemi gerçekleştirilecektir. Katalogların incelenmesi sonucunda oluşabilecek muhtemel durumlar, katalogda istenilen teknik özelliğin karşılandığının belirlenmesi, istenilen teknik özelliğin karşıladığının net şekilde belirlenememesi veya özelliğin karşılanıp karşılanmadığına yönelik herhangi bir bilginin bulunmaması ve son olarak özelliğin karşılanmadığının açık şekilde katalog da yer alması şeklinde özetlenebilir. Kataloglar nitelikleri gereği teklif edilen cihazların teknik özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı üretici firmalarca hazırlanan pazarlama ve bilgilendirme amaçlı teknik dokümanlar olup her bir ihalede istenilen her bir teknik özelliğin ayrı ayrı kataloglarda yer almasının mümkün bulunmadığı, bu nedenle demo işleminin katalog değerlendirmesinin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele alınması gerektiği anlaşılmıştır. Yeterlik değerlendirmesinin isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgeler üzerinden yapılacağından, öncelikli olarak idarelerin kataloglar üzerinden istenilen özelliğin açıkça sağlanmadığına ilişkin bir inceleme yapmaları gerektiği bu durumun netleştirememesi üzerine demo işlemine başvurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İdarenin ilk incelenmesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik bilgilerinin internet sitesi üzerinden teyidinin yapıldığı fakat incelemenin teklif ile birlikte sunulan belgeler üzerinden yapılması gerektiği değerlendirildiğinden idarenin söz konusu işlemi bu yönüyle mevzuata uygun bulunmamıştır. (KİK’nun 25.11.2015 tarihli  2015/UM.I-3165 sayılı kararı)Geri Dön