İHALEDE NUMUNE DEĞERLENDİRMESİNİ, İHALE KOMİSYONU DIŞINDAKİLER YAPABİLİR Mİ? BU İŞLEMİ KİM YAPMALIDIR?İhale işlem dosyası içerisinde yer alan 29.01.2013 tarihli numune inceleme tutanağı incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından sunulan numunenin teknik şartnamenin 5’inci m. yer alan özelliklere uygun olmadığının belirtildiği ve anılan tutanağın ihale komisyonunda görevli olmayan Doç. Dr. Tolga M… ve Op. Dr. Hacı M. O… tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Kurum tarafından yapılan inceleme, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde idari işlemin mevzuata uygunluğu açısından yapılmakta olup numune değerlendirme süreci gibi idarenin teklif edilecek malların üzerinde doğrudan inceleme yapmasını gerektiren işlemlerin ancak söz konusu inceleme sonucu hazırlanan yasal belgelerin mevzuata uygunluğu açısından denetlenebilmektedir. MAİY’nin 17’nci m. gereğince değerlendirmenin ihale komisyonunca yapılması ve ihale komisyonunda görevli olmayan kişilerin yeterlik değerlendirmesi sürecine dahil edilmemesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu numune değerlendirmesinin komisyon üyeleri dışındaki kişilerce yapılması durumunun mevzuata uygun olmadığı ve anılan tutanaklar dayanak gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, numunelerin mevzuata uygun şekilde ihale komisyonu üyelerince değerlendirilmesi ve ihalenin bu doğrultuda sonuçlandırılması gerekmektedir. (KİK’nun 29.04.2013 tarihli 2013/UM.I-1910 sayılı kararı)Geri Dön