AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA, EŞİT MUAMELE İLKESİNİN UYGULANMASIİncelenen ihalede, teklifi geçerli kabul edilen yedi tekliften altı tanesinden açıklama istenmesi, komisyon kararında ilgili tekliflerin aşırı düşük niteliğinin nedenlerinin belirtilmemesi, sorgulamanın herhangi bir sınır değer, ölçüt veya ortalamaya dayanmaması, yapılan bu işlemi Kanunun 5 inci m. yer alan eşit muamele ilkesine aykırı hale getirdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, idarenin yaptığı işlemler ve inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar bir arada değerlendirildiğinde, incelenen ihalede geçerli veya aşırı düşük teklif açıklaması uygun istekli kalmadığından ihalenin iptaline karar verilmiştir. (KİK’nun 02.03.2010 tarihli 2010/UH.I-688 sayılı kararı)Geri Dön