ARAÇ KİRALAMA İHALELERİNDEKİ PARASAL TUTARIN ÜST SINIRININ HESAPLANMASIİhalede istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 1’inci grup, 2’nci grup ve 4’üncü grup araçlara ilişkin tekliflerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatlarının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşamayacağı, başvuru sahibi istekli tarafından ise teklif dosyası kapsamında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin internet sitesinde yer alan ağustos ayı kasko değer listelerinin internet çıktılarının sunulduğu, bu belgeler üzerinde kasko değer listesindeki araç kodu, aracın markası, araç tipi ve model bilgilerinin yer aldığı ve 1’inci grup, 2’nci grup ve 4’üncü grup araçlara ilişkin teklif bedellerinin ağustos ayı kasko değer listelerine göre oluşturulduğu, ancak “Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatlarının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşamayacağı” hükmü doğrultusunda, internet üzerinden yapılan araştırma sonucunda söz konusu araçlara ait 2017 yılı ocak ayı kasko bedellerinin % 2’sinin [(91.650,00+96.500,00+62.985,00 =251.135,00)x0,02] 5.022,70 TL olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 1’inci grup, 2’nci grup ve 4’üncü grup araçlara ilişkin sunulan aylık kiralama tekliflerini toplamının ise 5.230,00 TL (1.950,00+2.000,00+1.280,00)  olduğu, söz konusu isteklinin araç birim fiyat tekliflerinin 2017 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko bedellerinin % 2’sinin üzerinde olduğu sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 01.11.2017 tarihli 2017/UH.I-2935  sayılı kararı)Geri Dön