İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİ...İş deneyim belgesini düzenleyen B... Üniversitesi’nin, ....yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen kurumun, vakıf yükseköğretim kurumu olduğu ve bu niteliğinden kaynaklı olarak iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar arasında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 31.05.2018 tarihli 2018/UH.I-1071 sayılı kararı) Geri Dön