TEKLİF GEÇERLİK SÜRESİ, 365 GÜN OLARAK BELİRLENEBİLİR Mİ?Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede, teklif geçerlik süresinin 365 takvim günü olarak belirlendiği, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik tarihinin ise 10.08.2018 tarihinden önce olmamasının istenildiği anlaşılmıştır. Hal böyle iken, teklif geçerlik süresi tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenmesi idarelerin takdirinde olmakla birlikte, geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarını süresinin teklif geçerlik süresi ile doğrudan bağlantılı olduğu, yaklaşık maliyet dikkate alındığında teklif bedelinin %3’ünden az olamayan geçici teminatın banka teminat mektubu ile karşılanması ihtimali ve ihale konusu işin karakteristik özel güvenlik alımı ihalesi olduğu dikkate alındığında işe başlama tarihinden itibaren 36 ay süre ile ihale edilen uyuşmazlığa konu ihalede bir yıl teklif geçerlik süresi belirlenmesi ve bağlantılı olarak geçici teminat süresinin asgari geçerlik tarihinin uzunluğunun isteklilerin ihaleye katılımdaki maliyetlerini etkilediği ve ihalelere katılımı azaltarak rekabeti engelleyebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 16.08.2017 tarihli  2017/UH.I-2242 sayılı kararı)Geri Dön