ARAÇ KİRALAMA İHALESİNE, ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ İŞ DENEYİM BELGESİ İLE KATILMAKK… A.Ş.nin teklif verdiği ihalede iş deneyimini tevsik için sunduğu 19.08.2016 tarihli ve 2015/98495 İKN li işe ait iş deneyim belgesinde işin adının “İlköğretim Taşımalı Eğitim Hizmet Alımı” ve işin tanımının “42 Yerleşim biriminden 62 araçla 6 taşıma merkezi okula taşınması” şeklinde belirlendiği görülmektedir. 

Anılan düzenlemelerden sunulacak iş deneyim belgesinin ya ihale konusu işe ya da benzer iş olarak kabul edilecek işlere uygun olması gerektiği anlaşılmakta olup, ihale konusu hizmetin adının “295 Gün Süre İle Sürücüsüz ve Yakıtsız 14 Adet 4X2 Pick-Up Tipi Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” olduğu, buna karşılık İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Her türlü araç kiralama hizmet alım işleri kabul edilecektir.” ifadesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemelerden ihale konusu işte araçların kullanım hakkının kiralanan süre boyunca idareye geçeceğinin anlaşıldığı, istekli tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan iş deneyim belgesindeki bilgilerden işin belirli saat aralıklarında öğrencilerin bir yerden başka bir yere taşınması işi olduğu, bu durumda araçların kullanım hakkının idarenin isteği doğrultusunda yüklenicide olduğu, anılan sebepler dolayısı ile istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin hem mevcut ihale konusu işe hem de benzer işe uygun olmadığı, iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik göstermediği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 15.03.2017  tarihli  2017/UH.II-830 sayılı kararı)Geri Dön