DEMONSTRASYON YAPILMASINA GEREK DUYULMAYAN HALLERİdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, söz konusu ihalede, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığına yönelik değerlendirmenin katalog, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve gerek görüldüğü takdirde demonstrasyon esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

İdare tarafından gönderilen ve 24.02.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, B… Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında, teklif etmiş olduğu cihaza ilişkin olarak katalog ve Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin sunulduğu, sunulan katalog üzerinde Teknik Şartname maddelerinin işaretlenmediği görülmüştür. Bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan kataloğun, İdari Şartname’nin 7.5.6 ncı maddesinde belirtilen “Kitlerin ve cihazların teknik şartnamede istenilen özelliklerinin hangi katalog veya broşürde görülebileceği belirtilecek ve katalog veya broşür üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.” düzenlemesine uygun olmadığından dolayı yeterlik kriterini karşılayamadığı anlaşılmış olup demonstrasyon işlemi yapılmaksızın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir. (KİK’nun  15.03.2017 tarihli 2017/UM.I-843 sayılı kararı)Geri Dön