PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İHALESİNE, ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞ DENEYİM BELGESİ İLE KATILMAKYapılan incelemede şikayete konu edilen belgenin ilköğretim öğrencilerinin taşınmasını konu edinen bir hizmet alımına ilişkin olarak düzenlendiği, ihale konusu işin kapsamının 1 adet minibüs ile personel taşınması işinden ibaret olduğu ve ihalede benzer iş tanımının da bu doğrultuda düzenlendiği, mevzuatta öngörüldüğü şekliyle belgeye konu işin ihale konusu iş ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından örtüşür nitelikte olduğu anlaşıldığından idarece uygun olarak kabul edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. (KİK’nun 20.08.2014  tarihli 2014/UH.III-2909  sayılı kararı)Geri Dön