İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN, 696 SAYILI KHK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ OLARAK MI YOKSA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET OLARAK MI DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDAKİ KURUL KARARI YAYINLANDI

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen kriterleri taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceğine, oybirliği ile karar verildi. (KİK’nun   12.06.2018 tarihli 2018/DK.D-127  sayılı kararı)Geri Dön