MALİ MÜŞAVİRİNİZ İHALELERDEN YASAKLANMANIZA NEDEN OLABİLİR!MALİ MÜŞAVİRİNİZ İHALELERDEN YASAKLANMANIZA NEDEN OLABİLİR!

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

...       

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak….” Hükmü yer almaktadır.

 

Yani İdareyi tereddütte düşüren ve ihale kararını etkileyen belgelerin ihalede sunulması halinde, istekliler yasaklanabilmektedir. Bu kapsamda, yüklenicilerin sunduğu ve meslek mensubu tarafından düzenlenen belgelerde;

 

  • İmza farklılıkları,
  • TÜRMOB kaşesinin farklı numaralara sahip olması,

 

gibi hususlar, anılan Kanun’un 17/b maddesi kapsamında değerlendirilir ve yasaklama işlemi uygulanır. Bu nedenle, mali müşavirlerce gözden kaçırılması muhtemel hususların, şirketlerce kontrol edilmesi gerekmektedir.  

(Bkz. KİK’nun 01.08.2018 tarihli 2018/UY.II-1458 sayılı kararı)

 Geri Dön