TIBBİ MALZEME ALIM İHALELERİNDE, YÖNETMELİKTE OLMAYAN YETERLİKLER İSTENEBİLİR Mİ?Tıbbi malzeme alım ihalelerinde, mevzuatta belirlenmeyen yeterliklerin, ihale aşamasında istenemeyeceği ile ilgili, Düzenleyici Kamu İhale Kurumu Kararında;  

"Kanun kapsamındaki idarelerce bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi hususların ihaleye katılımda teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmeyeceğine …" şeklinde hükme varılmıştır. (KİK’nun 02.07.2010 tarihli 2010/DK.D-98 sayılı kararı)Geri Dön