İHALE USULÜ YERİNE, DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIM YAPMAKOku