FİYAT DIŞI UNSURLAR BELİRLENİRKEN REKABETİN SAĞLANMASI GEREKİROku