İHALEDE ÇİFT TEKLİF VERMEK: TEKLİF ZARFINDA TUTAR İÇEREN İKİ TEKLİF MEKTUBU ÇIKMASI HANGİ SUÇ KAPSAMINDADIR?Dosyanın incelenmesinden, davacının Eskişehir inşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nca 05.04.2010 tarihinde yapılan "41'inci Müht. BI. K.lığına Ait 38 Adet Iglo Tipi Cephaneliğin Onarım işi" ihalesine katıldığı, teklif zarfına yanlışlıkla konulduğu belirtilen tutar içermeyen iki adet teklif mektubunun fiyat içeren teklif ile birlikte çıkması nedeniyle ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun'un 17/b maddesi gereğince davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılarak hakkında dava konusu yasaklama kararının tesis edildiği anlaşılmaktadır. Tutar içeren teklif ile beraber tutar belirtilmeden imzalanan teklif mektubu sunulması fiilinin ihale kararını ve rekabeti etkileyecek davranış olarak kabul edilmesi gerektiğinden, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. (Danıştay 13. Daire 21.12.2012 tarihli E:2011/1766,  K:2012/3940 sayılı kararı)Geri Dön