FİNANSI DIŞ KAYNAKLA SAĞLANAN İŞİN İHALESİNİN, İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILMASIUyuşmazlık konusu ihalenin davalı idare ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan kredi anlaşması gereğince dış kaynak temin edilmek suretiyle Avrupa Yatırım Bankasının öngördüğü FlDIC kurallarına göre yapıldığı, bu nedenle ihalenin Kanun/un 3. maddesinin (c) beni gereğince istisna kapsamında yapılabileceğinin kabulü gerektiğinden, Kanun'un 3. maddesinin (c) bendinde öngörülen şartlar oluşmadan ihalenin istisna kapsamında yapılması nedeniyle hukuka aykırı olduğundan bahisle ihalenin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin E:2009/860 K: 2012/937 sayılı kararı)Geri Dön