İHALELERDE, BELGE VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN ANLAMI NEDİR?Dava konusu ihaleye teklif veren Kenan Metin-Else İnşaat – Abdulcebrail Uzun İş Ortaklığı’nda pilot ortak olan davacı Kenan Metin’in iş deneyimini tevsik amacı ile, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce Kenan Metin adına düzenlenen, Elazığ 2. Noterliği tarafından onaylanan ve üzerinde “İşbu suret aslının aynıdır” ibaresi yer alan diplomanın sunulduğu, anılan iş ortaklığının özel ortağı olan davacı Abdulcebrail Uzun’un ise iş deneyimini tevsik etmek amacı ile, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce düzenlenen ve Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Şefi Ersin Ercan tarafından “Aslı gibidir” şerhi düşülmek sureti ile kaşelenip imzalanan 082001258 numaralı diploma örneğinin sunulduğu, ancak bu diploma örneğinin noter onayı bulunmadığı gibi “aslı idarece görülmüştür” kaşesi de taşımadığı, bu haliyle ihale mevzuatının yukarıda belirtilen hükümleri anlamında bir “belge” olmadığı, dolayısıyla eksikliğin “belge eksikliği” olarak değerlendirilmesi gerektiği, “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilemeyecek eksikliğin tamamlatılmasının da mümkün bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 26.10.2016 tarihli ve E:2016/3295, K:2016/3442 sayılı kararı)

 Geri Dön