HAKKINDA, İFLASIN ERTELENMESİNE VE KAYYUM ATANMASINA KARAR VERİLEN FİRMANIN; İHALEYE KATILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. - Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş. iş ortaklığının pilot ortağı Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş.nin %51 hissesine sahip Fermak İnş. Taah. A. Ş. hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmesi ve kayyım atanmasına dair İstanbul Anadolu 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28/03/2014 tarih ve E:2014/113 sayılı kararı ile iflasın bir yıl süre ile ertelenmesi ve kayyımların görevinin devam etmesine ilişkin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 04/03/2015 tarih ve E:2014/1065, K:2015/189 sayılı kararının bulunduğu, ancak Fermak İnş. Taah. A.Ş.'nin ihaleye katılan istekli değil, ihaleye katılan iş ortaklığının pilot ortağının %50 den fazla hissesine sahip diğer bir şirket olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, dava konusu ihaleye katılan şirket konumunda olmayan Fermak İnş. Taah. A. Ş. hakkında iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı açık olduğundan, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu  işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay 13.Dairesi 07.05.2019 tarihli ve E:2019/1171, K:2019/1517 sayılı kararı )Geri Dön