RAYİÇ FİYATIN ÜZERİNDE YAPILAN ALIMLAR, KAMU ZARARI OLARAK, KAMU GÖREVLİLERİNE TAZMİN ETTİRİLİR!…Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca doğrudan temin yöntemiyle toner alımı yapılmasına karar verildiği ve piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın karşılandığı, ancak ödenen tutarın rayiç bedelin üzerinde olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, ... Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, yazıcı kartuşu için ... tarihinde yaklaşık maliyetleri ... ve ... TL olmak üzere iki ayrı onay belgesi düzenleyerek doğrudan temin yöntemiyle ihtiyacın karşılanmasına karar verdiği, her iki alım için de piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlendiği, en düşük fiyatı veren ... firmasından alımın gerçekleştirildiği ve toplam 12 adet alınan “HP 26/A Toner” için birim başına ... TL (KDV hariç) ödendiği görülmüşütür. Bu alımdan dört ay sonra ... tarihinde, Personel Daire Başkanlığınca “HP 26/A Toner” yine doğrudan temin yöntemiyle birim başına ... TL ( KDV hariç) ödenerek aynı firmadan daha düşük fyatla temin edilmiştir. Sonuç olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca aynı mal daha fazla fiyat ödenerek aynı firmadan temin edilmiştir... Buna göre, daha ileriki bir tarihte aynı malın aynı yükleniciden daha düşük fiyatla alınması sonucu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla mal alınması kamu zararına neden olmaktadır.

Bu itibarla; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca “HP 26/A Toner”in piyasa rayicinin üzerindeki fiyattan alınması sonucu oluşan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen ... TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V.) ... ve Gerçekleştirme Görevlisi (Şube Müdürü) ...’dan müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte tazminine, karar verilmiştir. (Bkz: Sayıştay 2. Dairesi’nin 31.01.2019 tarihli 35565 sayılı kararı)

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)

 Geri Dön