"ÜST YÖNETİCİ" KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER; NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR? 

“ÜST YÖNETİCİ” KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER; NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?

             

Cumhurbaşkanlığı’nın 8 Ağustos 2018 tarihli 2018/5 sayılı Genelgesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa “Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.“ hükmü eklenmiştir.

 

Yukarıdaki değişiklikle beraber Cumhurbaşkanlığı Sisteminde getirilen değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  • Eskiden ÜST YÖNETİCİ; Bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında ise Bakanın kendisiydi. Yeni sistemde ise her Bakanlıkta ve diğer kamu idarelerinde EN ÜST YÖNETİCİ, ÜST YÖNETİCİ olarak belirlenmiştir. Yani 2018/5 sayılı Genelge ile ÜST YÖNETİCİ; Bakan ve Bakan Yardımcısıdır.
  • BAKAN, “kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri” bakımından ÜST YÖNETİCİ’ dir.
  • BAKAN YARDIMCISI ise “kendilerine bağlı hizmet birimleri” bakımından bakanlık en üst yöneticisi yani ÜST YÖNETİCİ’dir.
  • Bakanlıklarda en üst yönetici, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.
  • Eskiden olduğu gibi, İl Özel İdarelerinde VALİ ve Belediyelerde, BELEDİYE BAŞKANI’ nın ÜST YÖNETİCİ olması devam edecektir.

 

Yukarıda yer alan değişiklikler kapsamında, ÜST YÖNETİCİLERİN görev ve sorumlulukları ise özetle aşağıda özetlenmiştir;

  • Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu olacaklar.
  • Üst yöneticiler sorumluluklarını; Harcama Yetkilileri, Malî Hizmetler Birimi ve İç Denetçiler aracılığıyla yerine getirecekler.
  • Ödenek kullanılmasına ve ertesi yıla geçen yüklenmelere karar verecekler.
  • Üst yöneticiler tarafından, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklamaktan da sorumludur. 10.08.2018

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön