HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIROku


ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMAYAN İHALELERDE DE KULLANILABİLECEKOku


EK FİYAT FARKINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANDIOku


AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE BAĞLI FİYAT FARKI HESAPLANMASI HAKKINDA DUYURUOku


HİZMET ALIMLARINDA, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMADAN, REDDEDİLECEK TEKLİFLER KAPSAMINDAKİ ESASLAR BELİRLENDİ!Oku


"EK FİYAT FARKI VE/VEYA SÖZLEŞMENİN DEVRİ" KONULU KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!Oku


İHALE MEVZUATINDA 30 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE LİSANSLI İŞLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİM BELGELERİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN DUYURUOku


HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNE İLİŞKİN DUYURUOku


26.01.2021 TARİHİNDE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


26.01.2021 TARİHİNDE KAMU İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE 30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


30.09.2020 TARİHİNDE İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRİYOR?Oku


CUMHURBAŞKANLIĞINCA, COVİD-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU GENELGE (2020/5) YAYINLANDIOku


DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İSTİSNA ALIMI (3/b) KAPSAMINDA YAPACAĞI İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA YÖNELİK CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI!Oku


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA YÖNELİK CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR!Oku


Cumhurbaşkanlığınca, Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Genelge (2020/5) YayımlandıOku


YAYINLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BİRLİKTE MERKEZ BANKASI; REKABET VE ŞEFFAFLIK GÖZETMEDEN TÜM ALIMLARINI, İSTİSNA KAPSAMINDA YAPABİLECEK!Oku


AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK BİR TAKIM İSTİSNA ALIMLARI KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİK, YAYIMLANMIŞTIR!Oku


YAYINLANAN YÖNETMELİK, EVLİYAYI YOLDAN ÇIKARABİLECEK TÜRDEN! HELAL AKREDİTASYON KURUMUNUN HİZMET ALIMLARI, İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILACAK!Oku


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AB BAŞKANLIĞINCA TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARI DA İSTİSNA KAPSAMINA ALINDI!Oku


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN İĞNEDEN İPLİĞE HER TÜR ALIMI, KAMU İHALE KANUNU KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILDI!Oku


İHALE İKİNCİL MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE; "e-İHALENİN YAYGINLAŞACAĞI" VE "YETERLİK SERTİFİKALARININ" KULLANILACAĞI, DÖNEMİNE GİRİLDİ!Oku


YAPIM İHALELERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARINA İLİŞKİN 08 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?Oku


MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA, DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIROku


YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ SÜRECİNDE, HAKEDİŞTEN YAPILACAK NAKİT KESİNTİLERİNİN TEMİNAT MEKTUBU İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK, DÜZENLEYİCİ KARAR YAYIMLANDIOku


İHALELERDE YENİ DÜZENLEMELER; YETERLİK BELGELERİ, TEMİNATLAR, SERBEST MUHASEBECİLER, YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİNE KAYIT, NUMUNELER KAPSAMINDA NELER GETİRİYOR?Oku


MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİMİNDEKİ TARİHİ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIROku


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/(z) Maddesi Kapsamında Yapılacak İstisna Alımı İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir!Oku


TKİ İstisna Alımları Yönetmeliği YayımlandıOku


TİGEM İstisna Alımlarında; e-ihale Uygulamasıyla İlgili, Mevzuat Değişikliğine GidildiOku


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 /(y) Kapsamında Yapılacak İstisna Alımı İhalelerine İlişkin Usul ve Esaslar BelirlenmiştirOku


İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Tutarlar, Yüklenici Hakedişinden Kesilecek!Oku


Kamu İhalelerinde İstisna Alımlarını Artıran, İhaleye Katılımı Etkileyen Değişiklikler YapıldıOku


Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge YayınlandıOku


Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!Oku


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDIOku


Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenmiştir!Oku


TOKİ sözleşmelerinin tasfiyesi kapsamındaki, Cumhurbaşkanınca yapılan düzenlemeler; neler getiriyor?Oku


Cumhurbaşkanı'nın KİT ve Bağlı Ortakları kapsamındaki 186'ıncı kararı, İhale Mevzuatı açısından neler getiriyor?Oku


KAMUYA AİT GAYRİMENKULLER DÖVİZLE KİRALANAMAYACAKOku


İŞ DENEYİM BELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİOku


KİK DÜZENLEYİCİ KARARI İLE KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERE, KOMİSYONLARDA GÖREV YAPMANIN YOLU AÇILDIOku


YURT DIŞI İŞ BİTİRME BELGELERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?Oku


İŞ DENEYİM BELGELERİ, YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER, EKAP VE TEMİNATLAR İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDIOku


HAKEDİŞTEN YAPILACAK NAKİT KESİNTİLERİNİN, TEMİNAT MEKTUBU İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ DÜZENLEYEN KURUL KARARI YAYINLANDIOku


PİLOT / KOORDİNATÖR ORTAĞIN İFLASI HALİNDE; SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ ESASLARINI DÜZENLEYEN KURUL KARARI YAYINLANDIOku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANMIŞTIROku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENMİŞTİROku


İSTİSNA ALIMLARI KAPSAMINDAKİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİOku


İŞ DENEYİM BELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİOku


703 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


İŞ ORTAĞININ İFLASI HALİ

SÖZLEŞME ESNASINDA İŞ ORTAKLARINDAN BİRİNİN İFLAS ETMESİ

Oku


PAZARLIK İHALELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

21/B PAZARLIKLARDA İDARELERİN TAKDİR YETKİSİ SINIRI BELİRLENDİ

Oku


YEREL YÖNETİMLERDE; PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ, İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Oku


YASAKLAMADA İSTİSNAİ DURUM

2886 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YASAKLAMALARA İSTİSNA GETİREN DEĞİŞİKLİK

Oku