Bilindiği gibi ihale komisyonları; teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmekte, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemektedir.

Ayrıca ihale komisyonu;

  • İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
  • Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  • Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri ise reddedilmektedir.

İhale sürecinde;

  • Aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi,
  • İdare tarafından sorgulanması ile
  • Yapılan açıklamaların değerlendirilmesi konusunda oldukça fazla uyuşmazlık yaşanmaktadır.

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, Aşırı Düşük Teklif uygulamalarında uzman kadromuzla, İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında danışmanlık yapmaktayız. İdare ile yaşanan uyuşmazlıklarda ise hukuki çözümler üretmekteyiz.