Kamu İhalelerinden Yasaklanma;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Yasak Fiil ve Davranışlar başlıklı 17’nci maddesi,
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Yasak Fiil ve Davranışlar başlıklı 25’nci maddesi, 
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih maddesi, 
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Yasak Fiil ve Davranışlar başlıklı 83’ncü maddesi,

kapsamında, ihaleye katılan istekliler ve yükleniciler için yapılabilmektedir. 

Her üç kanun hükmüne aykırı davrananlar, ilgili İdareler tarafından yasaklama işlemi yapılmak üzere, bağlı bulundukları bakanlığa, belediyelerde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verilmek kaydıyla ve bu Bakanlıkların onayı ile yasaklama işlemi gerçekleştirilir. Yasaklama işlemi ise Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.   

Haksız yasaklama işleminin iptali ise, yasaklamayı yapan Bakanlık nezdinde, 60 gün içerisinde idari mahkemeler nezdinde dava açılması ile mümkün olabilmektedir.

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından; hukuka aykırı yasaklama işlemi gerçekleştiren İdareler nezdinde dava sürecinin takibi yapılmakta, uzman kadromuz ve hukukçularımızla hukuki çözümler üretilmektedir.