İhaleye katılmak isteyen veya ihaleye katılan isteklilerin; ihale ilanı, ihale dokümanı veya ihale uygulamaları kapsamında menfaat kaybına uğradıkları bilinmektedir.

İdarenin;

  • Eksik ve kusurlu hazırladığı ihale ilanı ve ihale dokümanı,
  • Ön yeterlik incelemesi,
  • Hukuka aykırı olarak alınan kesinleşen ihale kararı,
  • İhale iptali,
  • Sözleşmeye davet işlemleri,

İstekliler tarafından, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik veya İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ kapsamında şikayet ve itirazen şikayet konusu yapılmalıdır.

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, İdareye yapılacak şikayet başvurusu ile Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikayet başvuruları kapsamında, uzman kadromuz ve hukukçularımızla, danışmanlık yapmaktayız. Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında hak kaybına uğradığını iddia eden istekliler nezdinde hukuki çözümler üretiyoruz.