avukatı İhale

İhale avukatı

İhale avukatı

Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması Hakkındaki Duyuru Yayınlandı!

02.12.2022

Kanun Değişti: İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri Geri Alınabilecek!

26.11.2022

"İhalelere Katılanlar Nelere Dikkat Etmelidir?" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

30.11.2022

"Yapım İşlerinde İş Eksilişi / Azalışı" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

16.11.2022

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarındaki Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Nelerdir?" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

02.11.2022

"Yapım İşlerinde İş Artışı" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

19.10.2022

"2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Yasaklamalar ve Başvuru Yöntemleri" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

05.10.2022

"Yapım İşlerinde Revize Birim Fiyat Uygulaması" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

21.09.2022

"Kamu Taşınmazlarının Satış İhaleleri" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

07.09.2022

"Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması " Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

24.08.2022

"2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri ile Uyuşmazlıkların Çözümü" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

10.08.2022

"Taşınmazların Kiralama İhaleleri" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır.

27.07.2022

Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde; Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ve Elektrik Enerjisinin Doğrudan Temin İle Sağlanıp Sağlanmayacağı Hakkında Karar Yayınlandı

30.06.2022

"2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bilinmeyenleri" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

24.06.2022

İhale Mevzuatında 18 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Bilgi Notu

20.05.2022

"Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi Yayınlandı! Yüklenici Firmaların Kazancı Ne Olacak?" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

14.05.2022

Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Kapsamındaki Kanun Yayınlandı

15.04.2022

"İhale Yolsuzluklarında Ne Durumdayız? İşte Gerçekler ve Çözüm Yolları!" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

06.04.2022

Elektronik Geçici Teminat Mektupları, Elektronik Ortamda Yapılmayan İhalelerde de Kullanılabilecek!

23.03.2022

"Ek Fiyat Farkı Başvurusu Nasıl Yapılmalı?" Başlıklı Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

09.03.2022

"Ek Fiyat Farkı Kararı Yayınlandı! Yükleniciler Ne Yapacak?" Konulu Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

25.02.2022

"KİK Kurum Payı Geri Alınabilir mi?" Konulu Videomuz Yayınlanmıştır

23.02.2022

Kamu İhale Kurumu Tarafından "Akaryakıtta Eşel-Mobil Sistemine Bağlı Fiyat Farkı Hesaplanması" Hakkındaki Duyuru Yayınlandı

17.02.2022

Kamu İhale Kurumu Tarafından Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi Hakkında 2022/Dk.D-30 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı!

27.01.2022

"Belediyenin Düzenlediği Kanun Dışı İş Deneyim Belgesi Tespit Edildi!" Konulu Bilgilendirme Videomuz Yayınlanmıştır

26.01.2022

01.02.2022-31.01.2023 Dönemine Ait İhaleler Kapsamındaki Parasal Limitler Belirlendi

21.01.2022

BİLGİ NOTLARI
01.02.2022-31.01.2023 DÖNEMİNE AİT İHALELER KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLEROku

ÖNEMLİ KİK KARARLARI
Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde; Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ve Elektrik Enerjisinin Doğrudan Temin İle Sağlanıp SağlanmayacağıOku

ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI
DANIŞTAY'DAN DERS GİBİ KARAR: AZ KIRIMLA GERÇEKLEŞEN VE TEK GEÇERLİ TEKLİFİN KALDIĞI İHALE, İPTAL EDİLMELİDİR!Oku

Hakkımızda

Tüm Hakkımızda

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları

Tüm 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İhale Uygulamaları

Tüm 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İhale Uygulamaları

Yurt Dışı İhale Uygulamaları

Tüm Yurt Dışı İhale Uygulamaları

Yapım Sözleşmeleri, Hakediş ve Vergi Uygulamaları

Tüm Yapım Sözleşmeleri, Hakediş ve Vergi Uygulamaları

Hizmet Alımları ve İş Hukuku Uygulamaları

Tüm Hizmet Alımları ve İş Hukuku Uygulamaları

İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Tüm İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Aşırı Düşük Teklif Uygulamaları

Tüm Aşırı Düşük Teklif Uygulamaları

İhale İptalleri

Tüm İhale İptalleri

İhale Suçları ve Yasaklamalar

Tüm İhale Suçları ve Yasaklamalar