avukatı İhale

İhale avukatı

İhale avukatı

İhale İkincil Mevzuatında Yapılan Değişikliklerle; "e-İhalenin Yaygınlaşacağı" ve "Yeterlik Sertifikalarının" Kullanılacağı, Dönemine Girildi!

Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı Hakkındaki KİK Kararı Yayınlandı

05.09.2019

Tasfiye, Süre Uzatımı ve Sözleşme Devri Kapsamında Yapılan Düzenleyici Kurul Kararları Yayınlandı!

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

08.08.2019

Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda, Değişiklikler Yapılmıştır!

27.06.2019

Yapım Sözleşmelerinde, Hakedişten Yapılacak Nakit Kesintilerinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesine Yönelik, Kamu İhale Kurulu'nun Düzenleyici Kararı Yayımlandı

Haziran 2019

İhale Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yeni Değişiklikler Yapıldı

13.06.2019

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde, Kıdem Tazminatı Kapsamında Önemli Değişiklikler Yapıldı

22.02.2019

2019 Yılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Parasal Limitler Belirlendi

25.01.2019

Akaryakıtta "Eşel Mobil Sisteme (Hareketli Ölçek )" Bağlı Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Kamu İhale Kurulunun 2018/Dk.D-405 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayımlandı!

27.12.2018

Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!

10.12.2018

Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!

20.11.2018

TOKİ sözleşmelerinin tasfiyesi kapsamındaki, Cumhurbaşkanınca yapılan düzenlemeler neler getiriyor?

31.10.2018

Elektrik Alımlarındaki Fiyat Farkı Uygulaması ile İlgili Kurul Düzenleyici Kararı Yayınlandı

19.10.2018

Cumhurbaşkanı'nın orta vadeli mali planları yayınlandı. Bu planların, ihale sistemimizdeki etkileri ne olacak?

11.10.2018

"Kamuda Tasarruf, Kamu İhalelerinin Düzene Sokulması İle Mümkündür" Konulu Makale Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır

06.10.2018

"İhalelerde 2018 Yılının İlk Altı Ayı Verileri, Ne Anlatıyor, Sorunların Çözümü Ne Olmalıdır? " Konulu Makalemiz Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır

29.09.2018

AB İlerleme Raporu Yayınlandı. İhalelerle İlgili Neler Tavsiye Ediliyor?

2018

Yolsuzluk Endeksi Yayınlandı: Türkiye AB Ülkeleri Arasında Sonuncu, OECD Ülkeleri Arasında Sondan İkinci!

Haziran 2018

slider jquery by WOWSlider.com v5.5

BİLGİ NOTLARI
TASFİYE KANUNU KAPSAMINDA, TALEPLERİ REDDEDİLEN YÜKLENİCİLER NE YAPMALI? 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?Oku

ÖNEMLİ KİK KARARLARI
DEVREDİLEN SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANILMASIOku

ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI
T.C. KİMLİK NUMARASI EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İSTEKLİLER, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILABİLİR Mİ?Oku

  E- Makalelerimiz

Talep Et   İncele
Talep Et   İncele
Talep Et   İncele

  E- Kitaplarımız


  Yayınlanan Kitaplarımız