avukatı İhale

İhale avukatı

İhale avukatı

Milli Savunma Bakanlığı'nın İğneden İpliğe Her Tür Alımı, Kamu İhale Kanunu Kapsamı Dışına Çıkarıldı!

18.09.2019

İhale İkincil Mevzuatında Yapılan Değişikliklerle; "e-İhalenin Yaygınlaşacağı" ve "Yeterlik Sertifikalarının" Kullanılacağı, Dönemine Girildi!

Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı Hakkındaki KİK Kararı Yayınlandı

05.09.2019

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

08.08.2019

Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda, Değişiklikler Yapılmıştır!

27.06.2019

Yapım Sözleşmelerinde, Hakedişten Yapılacak Nakit Kesintilerinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesine Yönelik, Kamu İhale Kurulu'nun Düzenleyici Kararı Yayımlandı

Haziran 2019

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde, Kıdem Tazminatı Kapsamında Önemli Değişiklikler Yapıldı

22.02.2019

Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!

10.12.2018

Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!

20.11.2018

Elektrik Alımlarındaki Fiyat Farkı Uygulaması ile İlgili Kurul Düzenleyici Kararı Yayınlandı

19.10.2018

"Kamuda Tasarruf, Kamu İhalelerinin Düzene Sokulması İle Mümkündür" Konulu Makale Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır

06.10.2018

2019 Yılı AB İlerleme Raporu Yayınlandı! Türkiye: Yolsuzlukların Yaygın Olduğu Ülke!

2019

Yolsuzluk Endeksi Yayınlandı: Türkiye AB Ülkeleri Arasında Sonuncu, OECD Ülkeleri Arasında Sondan İkinci!

Haziran 2018

BİLGİ NOTLARI
DENİZLİ VE ADAPAZARI BELEDİYESİ İHALELERİ, KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ!Oku

ÖNEMLİ KİK KARARLARI
KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALEDE, İŞ DENEYİM BELGESİ; TOPLAM TEKLİF BEDELİ ÜZERİNDEN Mİ, HER BİR KISIM ÜZERİNDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİR?Oku

ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA, ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ, ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİOku

  Yayınlanan Kitaplarımız


  E- Makalelerimiz

Talep Et   İncele
Talep Et   İncele
Talep Et   İncele

  E- Kitaplarımız