4734 sayılı Kanun kapsamındaki Kamu İdareleri; bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, ihale yaparak piyasadan almaktadır.

Hizmet alımlarında; iş artışı ve eksilişi, muayene ve kabul işlemleri, fiyat farkı ve hakediş uygulamaları, gibi işlemlerde, İdare ile Yüklenici arasında sıklıkla uyuşmazlık yaşandığı bilinmektedir.

Kamu İdareleri tarafından alımı yapılan hizmet alım ihalesi ve sözleşme sürecinin ise;

  • 4857 sayılı İş Kanunu,
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
  • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile
  • Kamu İhale Genel Tebliği

hükümlerine uygun olması gerekmektedir.   

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, hizmet alım ihale ve sözleşme sürecindeki uygulamalarda  uzman kadromuz ve hukukçularımızla, danışmanlık yapmaktayız. İdare ile yaşanan uyuşmazlıklarda ise hukuki çözümler üretmekteyiz.