5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İhaleye Fesat Karıştırma Suçu başlıklı 235’inci maddesi; Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişilerin, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu başlıklı 236’nci maddesi; Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişilerin, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir.

Ancak ihale ve sözleşme sürecinde; istekli ve yüklenicilerin her fiil ve davranışı Kanun nezdinde suç sayılmaz veya İdarenin suç saymadığı işlem ise Kanun  nezdinde suç oluşturmaktadır!

 Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, ihale ve sözleşme sürecindeki uygulamalarda  uzman kadromuz ve hukukçularımızla, ihaleye fesat karıştırma veya edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında danışmanlık yapmaktayız. Türk Ceza Kanunu kapsamında yaşanan uyuşmazlıklarda ise hukuki çözümler üretmekteyiz.