Yüklenici için en önemli husus, gerçekleştirdiği işin hakedişini uygun zamanda ve tam olarak almaktır. Bir diğer önemli husus ise hakedişlerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında hesaplanan fiyat farklarına uygun şekilde yapılmasıdır.

Çoğu İdare tarafından eksik ve kusurlu hesaplanan hakedişler nedeniyle Yükleniciler, hak kaybına uğramaktadır. 

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, Hakediş ve Fiyat Farkı uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, uzman kadromuz ve hukukçularımızla hukuki çözümler üretmekteyiz.