Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunan Sermaye Şirketlerinin ;

  • Tür Değiştirme,
  • Başka Bir Şirketle Birleşme veya 
  • Bölünmeleri,

Hallerinde, başta “iş denetim belgeleri” olmak üzere “yeterlik belgelerinin” akibeti ile haklarında ihalelere katılmaktan yasaklanma veya ortakları hakkında kamu davası açılmış olmasının, ihalelere katılımda etkileri, özel hükümlere tabidir. 

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından Taahhüt Şirketlerinin; yapısal değişikliklerinin ihalelere katılımdaki yasal durumları incelenmekte, uzman kadromuz ve hukukçularımızla hukuki çözümler üretilmektedir.