1. Bilindiği üzere, 15 Nisan 2023 sonrası ihalelere ilişkin idarelere yapılacak şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının EKAP üzerinden ve de e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmişti.
  2. Yine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelere yönelik başvurular ve tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler için avukatlar aracılığıyla yapılacak başvuruların, teknik altyapının tamamlanması ve bununla ilgili kararın Kamu İhale Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar elden veya posta yoluyla yapılabileceği düzenlenmişti. 
  3. Bu kapsamda, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 04/04/2024 tarihli ve 2024/DK.D-72 sayılı karar ile, ilanı veya duyurusu 15 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra geçerli olmak üzere; 
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ve bütün ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik olarak, 
  • Avukatlar aracılığıyla, İdarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

     4. Sonuç olarak; avukatlar 15 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra şikayet veya itirazen şikayet başvurularını, elden veya posta yoluyla yapamayacak, EKAP üzerinden ve de e-imza kullanarak yapabilecektir.

     5. Ayrıca, avukatlar aracılığıyla yapılacak başvurularda, Kamu İhale Kurumu internet sitesinde daha önceden yayımlanmış olan “Avukatların Ekap Üzerinden Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapmasına İlişkin Kullanım Kılavuzu” nun dikkate alınması da gerekmektedir. 

 (Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

 

 

 

 

Avukatlar Aracılığıyla Yapılacak Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurularının Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Getirildi!
17

Apr