• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve ekonomik ve malî yeterliklere ilişkin belgeler kapsamında bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, aday/isteklilerce hangi bilgi/belgelerin sunulacağı hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kamu İhale Kurulu tarafından 25/4/2024 tarihli ve 2024/DK.D-77 sayılı karar yayımlanmıştır.
  • Bu karara göre; ekonomik ve malî yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde;
  • Bilançosu enflasyon düzeltmesine tabi aday veya istekliler tarafından sadece enflasyon düzeltmesi yapılan bilançoların sunulması,
  • İdareler tarafından bilanço oranlarının hesaplanmasında ise enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço veya eşdeğer belgelerdeki tutarların esas alınması, gerekmektedir.


(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

İhalelerde Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların Kullanılması Hakkında Yapılan Düzenleme Neler Getiriyor?
30

Apr