Kamu İhale Kurumu, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlara İlişkin Tebliğ’in Yürürlüğe Girdiğine Yönelik  Duyuru Yayımladı! 


  1. Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde belirtilen hallerde, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımların elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ”, 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. 
  2. Söz konusu Tebliğ, ve   01 Şubat 2024 itibarıyla  yürürlüğe girmiştir.
  3. Bu kapsamda, 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda EKAP üzerinden;
  • E-fiyat teklifi alınabilecek,
  • Duyuru yayımlanabilecek ve/veya alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebilecek,
  • Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirilebilecektir.
  1.  Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un istisnalarına göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda da EKAP üzerinden aynı işlemler yapılabilecektir.
  2. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230711-10.htm  adresinden ulaşmak mümkündür.  
Kamu İhale Kurumu, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlara İlişkin Tebliğ’in Yürürlüğe Girdiğine Yönelik  Duyuru Yayımladı!
01

Feb