1) Bilindiği üzere, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekliden, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınmaktadır.


2) Yayımlanan duyuruya göre;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılan, ilan veya duyuru tarihi 08 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde,
  • İhale üzerinde kalan istekliler tarafından sözleşme yapılmadan önce, kesin teminat mektubu kapsamında yalnızca elektronik kesin teminat mektubu ile elektronik kesin kefalet senedi sunulabilecektir.


3) Dolayısıyla, 08 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra yapılacak elektronik ihalelerde isteklilerin, hak kaybı yaşamamak adına bu hususu dikkate almaları gerekmektedir. 


(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

Kamu İhale Kurumu, Elektronik Kesin Teminat Mektubu Kullanım Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımladı!
19

Mar