1)Bilindiği üzere, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınmaktadır.

2) Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu, elektronik kesin teminat mektuplarının da İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirmeyi 22.01.2024 tarihinde devreye almıştır.

3)Dolayısıyla, 22.01.2024 tarihinden sonra imzalanacak sözleşmeler için  Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilecektir. 

4)Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilmesi için öncelikle, ilgili idarelerce, EKAP’ ta yer alan “Kesin teminat mektupları” menüsünden elektronik kesin teminat mektupları sunabilecek isteklilerin belirlenmesi gerekmektedir.   

5) Ardından ise ihale üzerinde bırakılan istekliler tarafından;

  • EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınması,
  • Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmesi,
  • Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda Referans Numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kurumu, Elektronik Kesin Teminat Mektuplarının Takasbank Üzerinden Sunulabilmesine Yönelik Duyuru Yayımladı!
24

Jan