Duyuruya göre;


1) 17 Mart 2024 tarihinden itibaren EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeler; EKAP kaydı bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kullanıcı sayfalarına yüklenebilecektir.


2)Sisteme yüklenecek belgelerin, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde, belgelerin sunuluş şekline uygun ve okunaklı olarak yüklenmesi gerekmektedir.


3)Ayrıca yüklenecek belgeye ilişkin; tür, düzenleyen kurum/kuruluş, ad, tarih ve sayı, imzalayan kişi ve unvanı ile belge özelliğine göre ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerden oluşan verilerin de girilmesi zorunludur. 


4)Yüklenen belgeler, Kamu İhale Kurumunca yapılacak ikinci bir duyurunun ardından, elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlar ile ilişkilendirilmek suretiyle kullanılabilecektir.

5)Belge yükleme işlemine ait “İstekli Belge Yükleme ve Görüntüleme Kullanım Kılavuzuna” EKAP üzerinden erişim sağlanması mümkündür.


(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

Kamu İhale Kurumu, İhalelerde Sunulacak Belgelerin EKAP’a Yüklenmesi Hakkında Duyuru Yayımladı!
18

Mar