1) Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, ihalelerde “Tedavüldeki Türk Parası” yani nakit para da teminat olarak verilebilmektedir.


2) Kamu İhale Kurumunca yapılan geliştirmeler doğrultusunda, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen nakit teminat bilgileri EKAP üzerinden sorgulanabilecektir. 


3) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesi süreci, 19/10/2023 tarihinden sonra ilanı ve duyurusu yapılan ihalelerde geçerli olacaktır.


4) Bu kapsamda isteklilerce; teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların okunaklı bir biçimde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alana yüklenmesi ve yüklenen makbuza ilişkin tutar bilgisinin beyan edilmesi gerekmektedir.


5) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyidi ise, tabloya yüklenen makbuzlar esas alınarak yapılacaktır.


6)  Dolayısıyla, elektronik ihalede nakit olarak teminat yatıran isteklilerin, ihalede değerlendirme dışı kalmamaları  için nakit teminat ile bilgileri “Yeterlik Bilgileri Tablosunda” beyan etmeleri önem arz etmektedir. 


(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

Kamu İhale Kurumu, Nakit Olarak Sunulan Teminatlara Yönelik Duyuru Yayımladı!
24

Oct