Alman ihale hukuku, Türk hukukunda yeteri kadar ele alınmamıştır. Yazarlar, yüzlerce Almanca metni dilimize çevirerek, Alman ihale hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgileri bu kitapta topladılar. Kitabın yazım süreci 3 yıldan fazla bir zaman aldı.  Bu nedenle kitap, Alman ihale mevzuatının derinlemesine incelendiği, ülkemizde yayınlanan, alanındaki tek eser özelliğine sahiptir.

Bu kitapta, taahhüt firmalarının Almanya’daki ihalelere katılabilmeleri için ne tür işlemler yapmaları gerektiği de anlatılmıştır. Bu nedenle kitap, Alman ihalelerine katılmak isteyen ve ihale alan Türk taahhüt firmaları için önemli bir kaynaktır.

Ayrıca alanında tek olan bu kitabın, Avrupa Birliği ihale hukukunu referans alan Türk ihale hukukunun iyileştirilmesi kapsamında, Kamu İhale Kurumu, üniversiteler ve diğer resmi kurumlar için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.  

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Alman İhale Hukuku

Alman İhale Mevzuatı

Avrupa Birliği İhale Mevzuatı

Almanya Kamu Alımları Platformu

Açık İhale Usulü

Rekabetçi Diyalog

İnovasyon Ortaklığı

Çerçeve Anlaşma

Dinamik Satın Alma Sistemleri

Avrupa Tek Alım Belgesi