Kamu ihaleleri kapsamında yapılan yasaklama işlemleri, taahhüt firmaların telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasına neden olmaktadır. Ancak yasaklama işlemlerin büyük bir bölümü ihale sürecinde yaşanmakta ve basit usul hatalarından kaynaklanmaktadır. İdarelerce yapılan yasaklama işlemlerinin önemli bir bölümü de mahkemelerce iptal edilmektedir. 

Bu kitabın amacı yaşanan veya yaşanması muhtemel yasaklama işlemlerine karşı gerekli olan çözümleri, okuyucularla paylaşmaktır. Kitaba eklenen 220’den fazla emsal karar ve örnek olaylar, kitabın çözüm odaklı nitelikte olmasını sağlamıştır. Kitap bu yönüyle; kamu taahhüt firmaları, ihale yetkilileri, ihale komisyonları ve ilgililer için eşsiz bir kaynaktır. 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Kamu İhale Süreci

Yasak Fiil ve Davranışlar

İdarelerin Yasaklama İşlemi

Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Yasaklama Süresi