Kitabın Açıklaması
İhalelerde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi de iş deneyimini gösteren belgelerde yaşanan uyuşmazlıklardır. Bu sorunun ele alınması ve derli toplu bir çalışmanın hazırlanabilmesi amacıyla kitabın yazarları, kararlı bir çalışma sergileyerek, üç yıllık yoğun bir emekle bu çalışmayı ortaya çıkarmışlardır.
Kitapta; konuyla ilgili hemen hemen her sorunun çözümüne yönelik anlatım ile Danıştay, yerel mahkeme ve Kamu İhale Kurulu'na ait yaklaşık 400 emsal karara yer verilmiştir.
Okuyucuların iş deneyimini gösteren belgelerle ilgili tüm sorunların çözümünü kolaylıkla bulabilecekleri, basit anlatımlı ve emsal kararlarla zenginleştirilmiş bu kitap sayesinde; ihalelere katılan şirketler ve ihale yapan İdarelerin yanı sıra, tüm ilgili kişiler ve hukukçuların da yararlanabileceği bir çalışma ortaya çıkmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve İhalede İstenecek Belgenin İdare Tarafından Belirlenmesi
.
İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi İçin Yüklenici Tarafından Başvuru Yapılması, Belgenin Düzenlenmesi ve Ekap'a Kaydedilmesi
.
İhale Türlerine ve Alınış Şekline Göre
.
Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler Kapsamındaki
.
Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler Kapsamında İş Deneyimini Gösteren Belgeler
.
İhalede İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Sunulması İle Bu Belgelerin Kullanılmasını Engelleyen Hukuki Durumlar
.
İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İhalede İhale Komisyonlarınca Değerlendirilmesi
.
İş Deneyimleri Kapsamındaki Yasak Fiil ve Davranışlar İle İhalelerden Yasaklama İşlemi Yapılması
.
İş Deneyimi Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Hak Arama Yolları