Mahkeme kararının, davacıların trafik sigortası ve araç kasko giderlerine dair İş-Ka Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. den alınan ve Ray Sigorta Adana Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan fiyat teklifinin fotokopi belge olmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.
 
Mahkeme kararının, davacı şirketler tarafından idarece aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araç maliyetlerine ilişkin olarak sunmuş oldukları fiyat teklifinde periyodik bakım giderleri ve lastik giderlerinin ayrı ayrı belirtilmediği veya ayrı ayrı belgelerle açıklanmadığı gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin iptali isteminin reddine ilişkin kısmına gelince ...
 
Söz konusu fiyat teklifinde periyodik bakım giderleri ve lastik giderlerine ilişkin olarak ayrı satır açılmadığı görülmekle birlikte aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde periyodik bakım giderleri ve lastik giderlerinin fiyat teklifine dahil olduklarının belirtildiği, aktarılan mevzuat hükümlerine göre üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmesine imkan tanındığı, ancak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapılması halinde söz konusu fiyat teklifinin maliyet bileşenlerine ayrılması gerektiği yönünde düzenleme bulunmadığı değerlendirildiğinde, fiyat teklifinde idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen periyodik bakım giderleri ve lastik giderlerine ilişkin olarak ayrı satır açılmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (Danıştay 13. Dairesi’nin 11.12.2017 tarih ve E:2017/2720, K:2017/3715 sayılı kararı)


(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ İle iletişime Geçiniz)

İhale avukatı- ihaleavukatı-avukatihale-kamu ihale kurumu- kik avukatı- ihale- yasaklama- ihale yasaklama- ihalelerden yasaklanma- ihale iptali- ihale danışmanı- ihale danışmanlığı- sözleşme feshi- fiyat farkı- teminatın irat kaydı- teminatın gelir kaydedilmesi- teminat iradı

Araç Kiralama İhalelerinde Fiyat Bileşenleri Nelerden Oluşur?
12

Feb