1. Bilindiği üzere, avukatlar aracılığıyla ihalelere yönelik elden veya posta yoluyla şikayet veya itirazen şikayet başvurusu yapılabilmektedir. Avukatlar aracılığıyla elden veya posta yoluyla yapılacak başvurularda ise vekaletnamelere, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulunun yapıştırılması gerekmektedir. Baro pulu yapıştırılmamış veya on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler, dolayısıyla başvurular  işleme konulmaz.


    2. Yayımlanan duyuruya göre avukatlar, 20/10/2023 tarihinden sonra  ihalelere yönelik EKAP üzerinden şikayet veya itirazen şikayet başvurusu yapabilecektir.


    3) Bu kapsamda; 

  • Avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvurusu yapabilmesi için, öncelikle EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili avukata yetkili ekleme sayfasından “Avukat” yetkisi verilmelidir.
  •  Ardından, avukat yetkisine sahip kullanıcı, şikayet veya itirazen şikayet dilekçesini imzalayarak başvurusunu yapmadan önce baro pulu ödemesini EKAP üzerinden yapmalıdır.


Konu ile ilgililerin faydalanabileceği yardım kılavuzuna; https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/IhaleGovTr/KIK_Avukatlarin_

EKAPuzerindenSikayet_ve_itirazenSikayet_KullanimKilavuzu_1.5.docx

bağlantısından erişim sağlanabilecektir.


(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

Kamu İhale Kurumunca, Avukatların Ekap Üzerinden Şikayet veya İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı!
23

Oct