1. Kamu İhale Kurumu, 25.01.2024 tarihli, 2024/DK.D-23 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile,  ilanı veya duyurusu 01 Şubat 2024 ve sonrasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde kullanılacak “R” katsayılarını yeniden belirlemiştir. 

   2. Karara göre, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde kullanılacak “R” katsayıları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

İhalenin Konusu 

R Katsayısı 

Araç Kiralama Hizmetleri 

0,72 

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 

0,87 

Malzemeli Yemek Hizmetleri 

0,79 

Mühendislik Hizmetleri 

0,74 

Sigorta Hizmetleri 

0,78 

Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri 

0,72 

Diğer Hizmetler 

0,71 

 


Kamu İhale Kurumu Tarafından Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde  Kullanılacak  “R” Katsayıları Belirlendi!
31

Jan